Fuzja Gigantów branża finansowa
Spotkanie z kadrą managerską

Pierwsze spotkanie łączących się struktur, które w wyniku fuzji tworzą obecnie jedną firmę,
postanowiliśmy zorganizować w jednym z podwarszawskich hoteli.
Dzięki trafnie dobranej lokalizacji, kompleksowej oprawie, odpowiednim zajęciom tembuildingowym
udało nam się pomóc w przełamaniu pierwszych lodów.
A wszystko to odbyło w kosmicznej oprawie scenograficznej, uatrakcyjnione pokazem laserowym
oraz porywającym występem artystycznym.
Kreacja koncepcji wydarzenia, która miała być odzwierciedleniem fuzji w instytucji,
stanowiła prawdziwe wyzwanie.
Dzięki wzorowej współpracy z klientem, udało nam się skonstruować scenariusz,
którego realizacja zapewniła przedsięwzięciu sukces.
Zapewniliśmy kompleksową oprawę techniczną, multimedialną, widowiskową scenografie
i zaproponowaliśmy dodatkowe atrakcje na część wieczorną.
Efektem było wydarzenie zwieńczone sukcesem, w pełni spełniające oczekiwania i założenia klienta,
z pewnością dokładające pozytywną cegiełkę pod fundament tworzącej się nowej gigantycznej struktury.